India’s Draconische Lockdown

juli 24, 2020

Op 24 maart om 20.00u beval Narendra Modi, premier van India, een algemene lockdown van 21 dagen, waarbij de bewegingsvrijheid van de hele bevolking (1.3 miljard) werd beperkt als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Volgens Worldometer waren op die dag 121 coronapositieve gevallen gemeld en twee overlijdens. Verplaatsingen via de lucht, met de trein of met de auto werden opgeschort en de steden werden afgesloten op 25 maart. Paniek beving het land, omdat miljoenen mensen niet weg konden. Deze strikte lockdown werd later verlengd tot 8 juni. Helaas blijft het virus na deze lange lockdown elke dag steeds meer mensen besmetten. In plaats van de COVID-19 curve te doen afvlakken, heeft de overheid de BNP-curve zodanig doen afvlakken, dat het land nu in gevaar is !


De straatkinderen konden de lockdown ternauwernood overleven.
De straatkinderen konden de lockdown ternauwernood overleven.

De vergetenen

Toen Modi de Indiërs vroeg om thuis te blijven, vergat hij degenen die geen thuis hebben. Het gebrek aan voorbereiding was verbijsterend: hier geen overleg met de overheden van de verschillende staten of met medische experts.

De grootste slachtoffers van de lockdown zijn de naar schatting 11 miljoen straatkinderen die in steden wonen. De overheid richtte kampen voor hen in. Er werd ook hulp gevraagd aan NGO's in de vorm van steun en voedsel voor de behoeftigen.

Nog een categorie van zwaar getroffenen zijn de meer dan 100 miljoen gastarbeiders. Deze dagloners vormen de ruggengraat van de economie in de grootsteden. Ze migreerden daarheen uit hun dorpen om geld te verdienen met tijdelijk werk. Zonder opdrachten en zonder inkomsten konden zij niet in de steden blijven wonen. De huisbazen zetten hen op straat omdat ze de huur niet konden betalen.

Ze trokken de stad uit en liepen honderden kilometers te voet zonder voedsel en water. Velen haalden hun bestemming niet. Hun hartverscheurende ellende blijft maar duren; honderdduizenden stromen de steden uit om terug te keren naar hun ouderlijk huis, vaak bij hun bejaarde ouders.

Helaas had de lockdown om het virus in te perken om die reden dan ook een omgekeerd effect. Meer en meer dorpen werden broeihaarden van de epidemie.


Door de lockdown werden de gastarbeiders in één klap vluchtelingen.
Door de lockdown werden de gastarbeiders in één klap vluchtelingen. Hun werkplaatsen waren gesloten en de meeste werkgevers en aannemers die hun gewoonlijk betaalden, waren verdwenen. De vluchtende gastarbeiders namen de ziekte met zich mee, en verspreidden het virus over heel het land.

Het afvlakken van de economische curve, niet die van corona

Door een van de zwaarste Covid-19 lockdowns op te leggen zonder die behoorlijk voor te bereiden, heeft Modi de Indiase economie en de armen, die ook zonder lockdown al een precair bestaan leiden, onmetelijk veel schade berokkend.

Volgens een aantal schattingen verloren meer dan 120 miljoen mensen op slag hun werk toen de lockdown begon. En ongeveer de helft van de bevolking van 1, 38 miljard is wellicht verarmd; velen zo erg dat hongersnood dreigt. Er hebben zich 140 miljoen mensen opgegeven als werkzoekend.

De oppositiepartijen hadden de overheid gevraagd, het volk te steunen met een financiële tegemoetkoming van 10.000 roepies (125 €) maar dat is niet gebeurd. De centrale overheid heeft 500 roepies (6 € !) overgeschreven aan vrouwelijke bankrekeninghouders. In deze moeilijke tijden hebben ook de overheden van de staten geen hulp gekregen van de centrale overheid.

De situatie op 19 juni. India.
De situatie op 19 juni. India boven, België beneden.
Zoals u kan zien zit India nog in de opgaande fase en moet de piek nog komen !
De situatie op 19 juni. België.