Wij blijven verder bouwen !

maart 13, 2021

Ons nieuwe kleuterschoolgebouw in de Sint-Antoniusschool in Dugawar is klaar om leerlingen te verwelkomen ! De kleuterklasjes voor peuters en kleuters tot en met de laatste kleuterklas zullen vanuit het lagere schoolgebouw hierheen verhuisd worden. We hopen daarmee de levens van duizenden kinderen drastisch te veranderen. Wij danken u, die ons hebt geholpen bij de verwezenlijking hiervan. U zal zich herinneren dat we besloten hadden om dit nieuwe gebouw op de campus op te richten omdat het lagere-schoolgebouw helemaal vol zat.

Het gebouw is een replica van de lagere scholen in het zuiden van India. In het noorden zie je deze bouwstijl gewoonlijk niet.
Het gebouw is een replica van de lagere scholen in het zuiden van India. In het noorden zie je deze bouwstijl gewoonlijk niet.
We wachten vol ongeduld tot deze plek volloopt met kleine kinderen en de muren weerklinken met hun vrolijke lach !
We wachten vol ongeduld tot deze plek volloopt met kleine kinderen en de muren weerklinken met hun vrolijke lach !

De funderingen en de ruwbouw waren af tegen eind maart en de rest van het werk is voltooid na het opheffen van de lockdown, in de loop van de laatste drie maanden. Zoals we al aankondigden, werden de kosten voor de bouw gedrukt door te werken met metalen dakplaten. Dergelijke bouwtechnieken zijn gangbaar in Zuid India, maar ongezien in Noord India. Roy Mathews, onze directeur, is afkomstig uit het zuiden en paste zijn knowhow toe op dit gebouw. De uitvoering van het dakwerk werd toevertrouwd aan de lasser in het dorp, onder strikte supervisie. Het meubilair voor de kinderen werd gemaakt van oude vensterluiken van het hoofdgebouw, waarvan de kleuren waren vergaan. Roy Mathews heeft onze schoolcampus getransformeerd met zijn creativiteit en hij is een expert in de recyclage van afval- en afbraakmaterialen afkomstig van de campus. maar daarover later meer.

Oude ruiten in glasvezel worden omgevormd tot tafels voor het nieuwe gebouwd.
Oude ruiten in glasvezel worden omgevormd tot tafels voor het nieuwe gebouwd.
Toen de school werd gesloten werkten onze lokale werknemers, zoals de tuinlui, chauffeurs, enz. op de werf. Ons nieuwe gebouw is klaar.
Toen de school werd gesloten werkten onze lokale werknemers, zoals de tuinlui, chauffeurs, enz. op de werf. Ons nieuwe gebouw is klaar.